Y Newyddion Diweddaraf

Yma cewch y newyddion diweddaraf gan y Tîm Mabwysiadu, gan gynnwys blogiau gan ein teuluoedd mabwysiadol. Os hoffech rannu eich stori gyda ni, cysylltwch â ni.

Gallwch hefyd ddilyn y newyddion diweddaraf ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter

 • Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu
  Un o’r ffyrdd gorau o ysbrydoli pobl i fabwysiadu yw trwy rannu straeon llwyddiant y rhai sydd wedi bod yno a’i wneud. Nod Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, podlediad gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw bod yn adnodd addysgiadol sy’n cynnwys grŵp o fabwysiadwyr yn trafod eu profiadau a rennir gyda’i gilydd. Mae […]
 • Baromedr Mabwysiadu
  Cymru yn dod i’r brig mewn arolwg mabwysiadu ledled y DU, ond mae angen mwy o gefnogaeth o hyd ar gyfer plant bregus, yn ôl adroddiad Ochr yn ochr â nodi darlun sy’n gwella ar lawer ystyr, mae tystiolaeth o hyd bod bywydau rhai o blant mwyaf bregus y DU yn cael eu heffeithio gan […]
 • Mae ein gwasanaeth dal ar waith
  Mae ein gwasanaeth dal ar waith. Er bod rhaid i ni leihau ymweliadau wyneb yn wyneb, byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi dros y ffôn, e-bost neu Microsoft Teams. Mae’r swyddfa ar gau ar hyn o bryd, ond mae croeso i chi gysylltu â’n staff o hyd drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk os […]
 • Eich barn am gymorth mabwysiadu
  Mae Sefydliad Gofal Cyhoeddus Prifysgol Brookes Rhydychen wedi’i benodi’n ddiweddar i werthuso effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu ledled Cymru. Rhan allweddol o’r gwerthusiad yw gofyn barn yr holl rieni mabwysiadol am hygyrchedd ac ansawdd cymorth mabwysiadu, gan gynnwys a yw wedi gwella yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac i ba raddau Bydd y sefydliad yn […]
 • Mabwysiadu brodyr a chwiorydd
  “Mae gennym le i fwy nag un plentyn yn ein cartref a’n calonnau!” Cefndir Roeddem ni’n dau wedi trafod a chytuno os na fyddai Ffrwythloni In Vitro (IVF) yn gweithio i ni ar ôl un neu ddau dro, y byddem yn cychwyn ar y broses mabwysiadu gan ein bod yn hyderus y gallen ni roi […]