Y Newyddion Diweddaraf

Yma cewch y newyddion diweddaraf gan y Tîm Mabwysiadu, gan gynnwys blogiau gan ein teuluoedd mabwysiadol. Os hoffech rannu eich stori gyda ni, cysylltwch â ni.

Gallwch hefyd ddilyn y newyddion diweddaraf ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter

 • Dad yn siarad ar Sul y Tadau am brofiad anhygoel o fabwysiadu
  Mae tad mabwysiadol i ddau wedi sôn am y fraint y mae’n teimlo wrth wylio ei blant yn ffynnu ac yn tyfu. Mae Alex* wedi disgrifio dod yn dad fel ‘math cwbl newydd a rhyfeddol o lawenydd’, ac ar Sul y Tadau mae’n annog mwy o ddynion i ystyried mabwysiadu. Drwy Fabwysiadu Canolbarth a Gorllewin […]
 • Pa fath o Archarwr ydych chi?
  Plant yw’r arwyr di-glod o’r Pandemig Coronafeirws. A allwch chi ddangos i ni sut fyddech chi’n portreadu eich hun fel Archarwr? Pa fath o Archarwr yr hoffech chi fod? Gallwch wneud hyn trwy wneud llun, paentiad, gludwaith, comic, ffilm fer neu drwy ffotograffiaeth. Efallai y byddai’n well gennych chi ddangos i ni trwy greu model […]
 • Baromedr Mabwysiadu
  Arolwg Adoption UK 2021 Mae Adoption UK yn awyddus ichi leisio eich barn p’un a ydych yn ddarpar fabwysiadwr, neu’n mabwysiadu ers blynyddoedd lawer. Arolwg trylwyr yw hwn, felly cymerwch eich amser, a chwblhewch bob adran mor gyflawn â phosibl. Cynhelir yr arolwg hwn bob blwyddyn i weld sut y mae pethau yn newid o […]
 • 50% oddi ar Aelodaeth Deuluol Adoption UK
  Rydym yn cynnig 50% oddi ar Aelodaeth Deuluol Adoption UK ar gyfer pob aelod newydd yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Ymunwch â Adoption UK fel aelod o’r teulu a dod yn rhan o gymuned sy’n poeni’n angerddol am fabwysiadu. Mae’r Aelodaeth Deuluol ar gyfer rhieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr. Beth sydd wedi’i gynnwys yn […]
 • Gwerthuso Fframwaith Cymorth Mabwysiadu (Cymru)
  Gwahoddir chi i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil. Gofynnodd Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i IPC (Sefydliad Gofal Cyhoeddus) Prifysgol Oxford Brookes i werthuso effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu cenedlaethol. Bydd y gwerthusiad yn parhau o 2020 tan 2021 a bydd yn helpu i ddeall yn well pa fath o gymorth sy’n gweithio i […]