Y Newyddion Diweddaraf

Yma cewch y newyddion diweddaraf gan y Tîm Mabwysiadu, gan gynnwys blogiau gan ein teuluoedd mabwysiadol. Os hoffech rannu eich stori gyda ni, cysylltwch â ni.

Gallwch hefyd ddilyn y newyddion diweddaraf ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter

 • Baromedr Mabwysiadu
  Arolwg Adoption UK 2021 Mae Adoption UK yn awyddus ichi leisio eich barn p’un a ydych yn ddarpar fabwysiadwr, neu’n mabwysiadu ers blynyddoedd lawer. Arolwg trylwyr yw hwn, felly cymerwch eich amser, a chwblhewch bob adran mor gyflawn â phosibl. Cynhelir yr arolwg hwn bob blwyddyn i weld sut y mae pethau yn newid o […]
 • 50% oddi ar Aelodaeth Deuluol Adoption UK
  Rydym yn cynnig 50% oddi ar Aelodaeth Deuluol Adoption UK ar gyfer pob aelod newydd yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Ymunwch â Adoption UK fel aelod o’r teulu a dod yn rhan o gymuned sy’n poeni’n angerddol am fabwysiadu. Mae’r Aelodaeth Deuluol ar gyfer rhieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr. Beth sydd wedi’i gynnwys yn […]
 • Gwerthuso Fframwaith Cymorth Mabwysiadu (Cymru)
  Gwahoddir chi i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil. Gofynnodd Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i IPC (Sefydliad Gofal Cyhoeddus) Prifysgol Oxford Brookes i werthuso effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu cenedlaethol. Bydd y gwerthusiad yn parhau o 2020 tan 2021 a bydd yn helpu i ddeall yn well pa fath o gymorth sy’n gweithio i […]
 • 2 Swydd Wag – Aelod Annibynnol Panel
  Cyfle i ymuno â phanel Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru fel aelod annibynnol – 2 swydd wag A yw Mabwysiadu wedi cyffwrdd â’ch bywyd? Os felly, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn bod yn Aelod o’r Panel Annibynnol am 1 diwrnod y mis. Mae Cyngor Sir Powys am benodi aelod annibynnol i Gyd-Banel Mabwysiadu Canolbarth […]
 • Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu
  Un o’r ffyrdd gorau o ysbrydoli pobl i fabwysiadu yw trwy rannu straeon llwyddiant y rhai sydd wedi bod yno a’i wneud. Nod Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, podlediad gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw bod yn adnodd addysgiadol sy’n cynnwys grŵp o fabwysiadwyr yn trafod eu profiadau a rennir gyda’i gilydd. Mae […]