Y Newyddion Diweddaraf

Yma cewch y newyddion diweddaraf gan y Tîm Mabwysiadu, gan gynnwys blogiau gan ein teuluoedd mabwysiadol. Os hoffech rannu eich stori gyda ni, cysylltwch â ni.

Gallwch hefyd ddilyn y newyddion diweddaraf ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter

 • Gwerthuso Fframwaith Cymorth Mabwysiadu (Cymru)
  Gwahoddir chi i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil. Gofynnodd Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i IPC (Sefydliad Gofal Cyhoeddus) Prifysgol Oxford Brookes i werthuso effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu cenedlaethol. Bydd y gwerthusiad yn parhau o 2020 tan 2021 a bydd yn helpu i ddeall yn well pa fath o gymorth sy’n gweithio i […]
 • 2 Swydd Wag – Aelod Annibynnol Panel
  Cyfle i ymuno â phanel Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru fel aelod annibynnol – 2 swydd wag A yw Mabwysiadu wedi cyffwrdd â’ch bywyd? Os felly, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn bod yn Aelod o’r Panel Annibynnol am 1 diwrnod y mis. Mae Cyngor Sir Powys am benodi aelod annibynnol i Gyd-Banel Mabwysiadu Canolbarth […]
 • Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu
  Un o’r ffyrdd gorau o ysbrydoli pobl i fabwysiadu yw trwy rannu straeon llwyddiant y rhai sydd wedi bod yno a’i wneud. Nod Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, podlediad gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw bod yn adnodd addysgiadol sy’n cynnwys grŵp o fabwysiadwyr yn trafod eu profiadau a rennir gyda’i gilydd. Mae […]
 • Baromedr Mabwysiadu
  Cymru yn dod i’r brig mewn arolwg mabwysiadu ledled y DU, ond mae angen mwy o gefnogaeth o hyd ar gyfer plant bregus, yn ôl adroddiad Ochr yn ochr â nodi darlun sy’n gwella ar lawer ystyr, mae tystiolaeth o hyd bod bywydau rhai o blant mwyaf bregus y DU yn cael eu heffeithio gan […]
 • Mae ein gwasanaeth dal ar waith
  Mae ein gwasanaeth dal ar waith. Er bod rhaid i ni leihau ymweliadau wyneb yn wyneb, byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi dros y ffôn, e-bost neu Microsoft Teams. Mae’r swyddfa ar gau ar hyn o bryd, ond mae croeso i chi gysylltu â’n staff o hyd drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk os […]