Gwobrau dathlu gwaith taith bywyd 2022

Cynhaliwyd ein gwobrau Dathlu Gwaith Taith Bywyd 2022 yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (17-23 Hydref 2022). Hon oedd ein seremoni wobrwyo wyneb yn wyneb gyntaf ers 2019 ac un cyntaf i gynnal seremoni ym mhob un o 4 Awdurdod Lleol y rhanbarth. 

Mae gwobrau Dathlu Gwaith Taith Bywyd yn cydnabod ac yn gwobrwyo gweithwyr a gofalwyr maeth yn y rhanbarth am eu cyfraniad eithriadol tuag at Waith Taith Bywyd dros y flwyddyn ddiwethaf.

Diolch i’n teuluoedd am eu henwebiadau ar gyfer Gwobr Dewis y Teulu eleni.

Dyma restr o enillwyr 2022:

Gwobr Gweithiwr Taith Bywyd

Ceredigion: Charlotte Evans, Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Gofal wedi’i Gynllunio

Powys: Fiona MacDonald, Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Gofal Trwodd y Gogledd

Sir Benfro: Leanne Akalin, Gweithiwr FIT  – Tîm Ymyrraeth Teulu

Sir Gaerfyrddin: Rebecca Neale, Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Gofal Plant Caerfyrddin

Gwobr Tîm Gorau

Ceredigion: Tîm Gofal wedi’i Gynllunio

Powys: Tîm Gofal Trwodd y Gogledd

Sir Benfro: Tîm Ymyrraeth Teulu

Sir Gaerfyrddin: Tîm Gofal Plant Caerfyrddin

Gwobr Cyfraniad Eithriadol tuag at Waith Taith Bywyd

Siân Gibbon, Gweithiwr Cymorth Mabwysiadu – Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gwobr Cyfraniad Eithriadol gan Ofalwr Maeth

Leanne Evans, Gofalwr Maeth – Ceredigion

Gwobr Dewis y Teulu

Rachel Cook, Gweithiwr Cymorth Mabwysiadu – Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru