Cysylltu â ni

Mabwysiadu – Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Cysylltwch gyda ni yn ein swyddfa ganolog ar gyfer y rhanbarth:

Mabwysiadu – Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Adeilad 1,
Parc Dewi Sant,
Heol Ffynon Job,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
SA31 3HB

E-bost: ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk

Ffôn: 0300 30 32 505


> Diogelu Data a Phreifatrwydd Gwybodaeth a roddir o dan Erthyglau 13 a 14 y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR): Darpar fabwysiadwyr

> Hysbysiadau Preifatrwydd

Call Now Button