Cysylltu â ni

Mabwysiadu – Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Cysylltwch gyda ni yn ein swyddfa ganolog ar gyfer y rhanbarth:

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru,
3 Heol Spilman,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin
SA31 1LE

E-bost: ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk

Ffôn: 0300 30 32 505


> Diogelu Data a Phreifatrwydd Gwybodaeth a roddir o dan Erthyglau 13 a 14 y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR): Darpar fabwysiadwyr

> Hysbysiadau Preifatrwydd

Call Now Button