Blog

  • Beth yw’r Baromedr Mabwysiadu?
    Y Baromedr Mabwysiadu, a gyhoeddwyd gan yr elusen Adoption UK, yw’r arolwg mwyaf o fabwysiadwyr yn y DU. Canfu adroddiad eleni fod Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol ers Baromedr y llynedd, gyda thri pholisi o Gymru yn sgorio’n ‘dda’. Rydym yn falch o gydnabod y cynnydd hwn a hoffem ddiolch i’r staff yn y Gwasanaeth […]
  • Mabwysiadu brodyr a chwiorydd
    “Mae gennym le i fwy nag un plentyn yn ein cartref a’n calonnau!” Cefndir Roeddem ni’n dau wedi trafod a chytuno os na fyddai Ffrwythloni In Vitro (IVF) yn gweithio i ni ar ôl un neu ddau dro, y byddem yn cychwyn ar y broses mabwysiadu gan ein bod yn hyderus y gallen ni roi […]
  • Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dathlu mis Balchder
    Mae mis Mehefin yn fis Balchder LGBT+, ac i ddathlu rydym yn rhannu hanes mabwysiadu un o’n parau o’r un rhyw, Tom a Lee, a fabwysiadodd eu bachgen bach a oedd yn 1 oed. Yma yn Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru, nid oes unrhyw rwystrau pan ddaw’n fater o groesawu’r gymuned LGBT+ i gael eu […]