Blog

 • 12 Diwrnod o Chwarëusrwydd
  Mae ‘Chwarae seiliedig ar Berthynas’ yn therapi i blant a theuluoedd ar gyfer adeiladu a gwella ymlyniad, hunan-barch, ymddiriedaeth mewn eraill, ac ymgysylltiad llawen. Mae’n seiliedig ar batrymau naturiol rhyngweithio iach a chwareus rhwng y rhiant/gofalwr  a’r plentyn, ac mae’n gorfforol, yn bersonol, ac yn hwyl! Mae’r syniadau sydd yn yr ’12 diwrnod Chwarëusrwydd’ yma […]
 • Pan ddaethon ni’n deulu
  Mae adegau euraidd drwy gydol y daith fabwysiadu sy’n gallu aros yn y cof – yr adegau pan fyddwch yn dod yn deulu. Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu siaradom â rhai mabwysiadwyr am yr hyn y maent yn ei gofio am y misoedd cyntaf ar ôl mabwysiadu a sut roeddent yn teimlo ar ôl dod […]
 • Pecyn Hwyl Calan Gaeaf
  Gan fydd Calan Gaeaf ychydig yn wahanol i’r arfer eleni, mae’r Tîm Cymorth wedi creu pecyn o weithgareddau Calan Gaeaf hwyliog a hawdd y gallwch eu gwneud gartref! LAWRLWYTHWCH NAWR! Ganddem wrth ein bodd hefyd yn gweld eich holl syniadau creadigol, felly anfonwch luniau yn adlewyrchu’r hwyl yr ydych yn ei gael, eich creadigaethau, a’ch […]
 • Beth yw’r Baromedr Mabwysiadu?
  Y Baromedr Mabwysiadu, a gyhoeddwyd gan yr elusen Adoption UK, yw’r arolwg mwyaf o fabwysiadwyr yn y DU. Canfu adroddiad eleni fod Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol ers Baromedr y llynedd, gyda thri pholisi o Gymru yn sgorio’n ‘dda’. Rydym yn falch o gydnabod y cynnydd hwn a hoffem ddiolch i’r staff yn y Gwasanaeth […]
 • Mabwysiadu brodyr a chwiorydd
  “Mae gennym le i fwy nag un plentyn yn ein cartref a’n calonnau!” Cefndir Roeddem ni’n dau wedi trafod a chytuno os na fyddai Ffrwythloni In Vitro (IVF) yn gweithio i ni ar ôl un neu ddau dro, y byddem yn cychwyn ar y broses mabwysiadu gan ein bod yn hyderus y gallen ni roi […]