Blog

 • Pam ei bod yn bwysig gallu mabwysiadu yn Gymraeg?
  Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, buom yn siarad â Louise ac Eurion am eu taith fabwysiadu, beth mae’r Gymraeg yn ei olygu iddyn nhw a pham ei bod hi’n bwysig gallu mabwysiadu yn y Gymraeg. Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a pham y gwnaethoch fabwysiadu? Ar ôl priodi, fe wnaethon ni […]
 • Mabwysiadu brodyr neu chwiorydd fel cwpl LGBT yn ystod cyfnod clo
  Sut brofiad yw mabwysiadu brodyr neu chwiorydd fel cwpl hoyw ynghanol cyfnod clo cenedlaethol. Fe fuon ni’n siarad â Ben a Lee i gael gwybod. Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a beth ysbrydolodd chi i fabwysiadu? Fel dyn hoyw yn tyfu i fyny yn y 90au, doeddwn i byth yn meddwl y […]
 • Mabwysiadu bachgen hŷn
  Sut brofiad yw mabwysiadu bachgen hŷn? Mabwysiadodd Sindhu ei mab pan oedd yn 7 oed. Fe wnaethom siarad â hi am ei phrofiad, ei chyngor gorau i bobl sy’n ystyried mabwysiadu plentyn a’r gefnogaeth sydd ar gael. A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu? Rydyn ni’n […]
 • Mythau Mabwysiadu
  Mae arnom angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu’r un diwylliant, iaith a chrefydd, ac mae llawer o bobl bellach yn penderfynu dechrau teulu yn ddiweddarach mewn bywyd. Yr hyn sydd o ddiddordeb i ni yw beth y gallwch chi ei gynnig i fywyd plentyn. […]
 • 12 Diwrnod o Chwarëusrwydd
  Mae ‘Chwarae seiliedig ar Berthynas’ yn therapi i blant a theuluoedd ar gyfer adeiladu a gwella ymlyniad, hunan-barch, ymddiriedaeth mewn eraill, ac ymgysylltiad llawen. Mae’n seiliedig ar batrymau naturiol rhyngweithio iach a chwareus rhwng y rhiant/gofalwr  a’r plentyn, ac mae’n gorfforol, yn bersonol, ac yn hwyl! Mae’r syniadau sydd yn yr ’12 diwrnod Chwarëusrwydd’ yma […]