Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Diddordeb mewn mabwysiadu

Cymorth Mabwysiadu

Ein mabwysiadwyr a’n plant


Beth sy’ mlaen?

Cadwch lygad yn ôl am ragor o fanylion am ein digwyddiadau / hyfforddiant. Cysylltwch â’r gwasanaeth mabwysiadu i gael mwy o wybodaeth: hyfforddiantmabwysiadu@sirgar.gov.uk, 0300 30 32 505.

Y Newyddion Diweddaraf

Mabwysiadu llysblentyn

Mabwysiadu plentyn o wlad dramor

Beth sy’ mlaen