Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Diddordeb mewn mabwysiadu

Cymorth Mabwysiadu

Ein mabwysiadwyr a’n plant


Beth sy’ mlaen?

Cyrsiau Hyfforddi Ar-lein

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi ar-lein i’n mabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Cyflwynwyd y cyrsiau gan Kate Cairns Association ac ACEducation, ac maen nhw ar gael i chi gwblhau yn eich amser eich hun ac yng nghysur eich cartref eich hun. Bydd y cyrsiau hyn yn galluogi darpar fabwysiadwyr a rhieni mabwysiadol i ehangu ar eu gwybodaeth, eu hyder a datblygu sgiliau newydd. Mae ein holl gyrsiau ar-lein am ddim i holl fabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.

Cadwch lygad yn ôl am ragor o fanylion am ein digwyddiadau / hyfforddiant. Cysylltwch â’r gwasanaeth mabwysiadu i gael mwy o wybodaeth: hyfforddiantmabwysiadu@sirgar.gov.uk, 0300 30 32 505.

Y Newyddion Diweddaraf

  • Mae ein gwasanaeth dal ar waith
    Mae ein gwasanaeth dal ar waith. Er bod rhaid i ni leihau ymweliadau wyneb yn wyneb, byddwn […]
  • Eich barn am gymorth mabwysiadu
    Mae Sefydliad Gofal Cyhoeddus Prifysgol Brookes Rhydychen wedi’i benodi’n ddiweddar i werthuso effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu […]
  • Mabwysiadu brodyr a chwiorydd
    “Mae gennym le i fwy nag un plentyn yn ein cartref a’n calonnau!” Cefndir Roeddem ni’n dau […]

Mabwysiadu llysblentyn

Mabwysiadu plentyn o wlad dramor

Beth sy’ mlaen


Cais am ragor o wybodaeth