Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Diddordeb mewn mabwysiadu

Cymorth Mabwysiadu

Ein mabwysiadwyr a’n plant


Beth sy’ mlaen?

Cyrsiau Hyfforddi Ar-lein

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi ar-lein i’n mabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Cyflwynwyd y cyrsiau gan Kate Cairns Association ac ACEducation, ac maen nhw ar gael i chi gwblhau yn eich amser eich hun ac yng nghysur eich cartref eich hun. Bydd y cyrsiau hyn yn galluogi darpar fabwysiadwyr a rhieni mabwysiadol i ehangu ar eu gwybodaeth, eu hyder a datblygu sgiliau newydd. Mae ein holl gyrsiau ar-lein am ddim i holl fabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.

Cadwch lygad yn ôl am ragor o fanylion am ein digwyddiadau / hyfforddiant. Cysylltwch â’r gwasanaeth mabwysiadu i gael mwy o wybodaeth: hyfforddiantmabwysiadu@sirgar.gov.uk, 0300 30 32 505.

Y Newyddion Diweddaraf

Mabwysiadu llysblentyn

Mabwysiadu plentyn o wlad dramor

Beth sy’ mlaen