Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Mabwysiadwyr

Rydym yn edrych ar ffyrdd eraill o ddarparu rhaglen hyfforddiant y flwyddyn nesaf. Cofiwch gadw golwg yn ôl yma am fanylion, a ddylai fod ar gael yn yr wythnosau nesaf.

Os cewch gyfle, edrychwch ar ein cyrsiau e-ddysgu. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud hynny cysylltwch â Sian Gibbon drwy e-bost, bydd Sian yn gwneud y trefniadau angenrheidiol i chi allu cael mynediad i’r e-ddysgu: SEGibbon@sigar.gov.uk

Gweithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd gartref – Mae Adoption UK wedi llunio gwybodaeth ddefnyddiol iawn am weithgareddau: