Beth sy’ mlaen

Isod gallwch weld y digwyddiadau a’r cyrsiau hyfforddiant a fydd yn cael eu cynnal yn fuan.

Os ydych yn meddwl am fabwysiadu, mae ein digwyddiadau gwybodaeth yn ffordd wych o ddysgu am fabwysiadu ac maent yn rhoi cyfle ichi siarad ag aelodau o’n tîm.

Hefyd, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant a gweithdai i’n rhieni mabwysiadol i’w cefnogi i roi’r gorau i’w plant.

Rydym yn trefnu sawl grŵp cymorth i blant a fabwysiadwyd, rhieni mabwysiadol, rhieni biolegol a theuluoedd. I gael gwybodaeth am y grwpiau cymorth hyn, cysylltwch â ni. E-bostiwch ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 0300 30 32 505.

* Cliciwch ar enw pob cwrs i gael mwy o wybodaeth.

Continue Reading Beth sy’ mlaen