Beth sy’ mlaen

Isod gallwch weld y digwyddiadau a’r cyrsiau hyfforddiant a fydd yn cael eu cynnal yn fuan.

Os ydych yn meddwl am fabwysiadu, mae ein digwyddiadau gwybodaeth yn ffordd wych o ddysgu am fabwysiadu ac maent yn rhoi cyfle ichi siarad ag aelodau o’n tîm.

Hefyd, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant a gweithdai i’n rhieni mabwysiadol i’w cefnogi i roi’r gorau i’w plant.

Rydym yn trefnu sawl grŵp cymorth i blant a fabwysiadwyd, rhieni mabwysiadol, rhieni biolegol a theuluoedd. I gael gwybodaeth am y grwpiau cymorth hyn, cysylltwch â ni. E-bostiwch ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 0300 30 32 505.

Cyrsiau Hyfforddi Ar-lein

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi ar-lein i’n mabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Cyflwynwyd y cyrsiau gan Kate Cairns Association ac ACEducation, ac maen nhw ar gael i chi gwblhau yn eich amser eich hun ac yng nghysur eich cartref eich hun. Bydd y cyrsiau hyn yn galluogi darpar fabwysiadwyr a rhieni mabwysiadol i ehangu ar eu gwybodaeth, eu hyder a datblygu sgiliau newydd. Mae ein holl gyrsiau ar-lein am ddim i holl fabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Cliciwch ar y ddolen am restr o’r cyrsiau sydd ar gael:

Cysylltwch â’r gwasanaeth mabwysiadu am fynediad i’r hyfforddiant ar-lein: hyfforddiantmabwysiadu@sirgar.gov.uk 0300 30 32 505.