‘Y Bwmpen Berffaith Amherffaith’

Mae’r stori hydrefol swynol hon yn rhannu profiad pwmpen sy’n edrych ac yn teimlo’n wahanol ac sy’n ofni na chaiff ei bigo byth. Mae gwrach garedig yn ei helpu i weld pa mor hudolus ydyw mewn gwirionedd, gan newid y ffordd y mae’n gweld ei hun am byth. Mae’r stori odli dyner hon yn annog hunan-ddebyniad ac i ni gofleidio ein gwahaniaethau.

Mae’r llyfr wedi’i ysgrifennu a’i ddarlunio gan Rachel Cook, Gweithiwr Cymorth Mabwysiadu ym Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru (a ysgrifennodd hefyd ‘Dewi’r Diogyn yn mynd yn ol i’r ysgol’) gyda’r nod o helpu pob plentyn a allai deimlo eu bod yn wahanol. Y gobaith yw y byddan nhw’n gallu uniaethu â phryderon y bwmpen berffaith amherffaith, gan ganiatáu iddynt deimlo eu bod yn arbennig.

“I bob plentyn sy’n darllen y llyfr hwn… boed iti fod yn ddewr fod yn ti dy hun.”

Lawrlwythwch gopi o ‘Y Bwmpen Berffaith Amherffaith’

Mae Rachel wedi creu llyfr gweithgareddau i deuluoedd gwblhau a chynlluniau gwersi i gyd-fynd â’r llyfr i ysgolion ei ddefnyddio, i gefnogi’r neges o hunan-dderbyn, hunan-barch, a chyfeillgarwch ymhellach.