Dysgwch fwy am fabwysiadu yn lleol i chi – Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Noson Wybodaeth Mabwysiadu
Ar-lein
19 Hydref 23
6 - 7:30yh

Mae Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol yn dychwelyd yr wythnos sy’n dechrau 16 Hydref 2023.

Os nad ydych yn siŵr ai mabwysiadu yw’r llwybr cywir i chi ddechrau neu ehangu eich teulu, yna mae ein noson wwybodaeth yn ffordd wych o ddysgu mwy.

Bydd y nosweithiau gwybodaeth yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am ein gwasanaeth, y plant sy’n aros hiraf, y gefnogaeth gydol oes sydd ar gael i deuluoedd a’r broses i gael eich cymeradwyo fel teulu mabwysiadol.

Rydym yn awyddus i glywed gan bobl a fyddai’n ystyried dod yn rhieni mabwysiadol i’r plant sy’n aros hiraf i gael eu mabwysiadu. Mae’r rhain yn cynnwys plant 4 oed neu hŷn, brodyr a chwiorydd o bob oed sydd angen aros gyda’i gilydd, a phlant ag anableddau neu anghenion cymhleth.

Mae arnom angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn leoli plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu eu diwylliant, eu hiaith a’u crefydd eu hunain. Mae yna lawer o fythau sy’n gysylltiedig â phwy all fabwysiadu a gallwch ddysgu mwy am hyn ar ein gwefan – Mythau Mabwysiadu.

I archebu lle ar un o’n sesiynau, dewiswch eich sesiwn agosaf isod, llenwch y ffurflen a bydd aelod o’n tîm cyfeillgar yn cysylltu â chi i gadarnhau’r manylion a’ch rhoi ar ben ffordd ar eich taith i ddod yn deulu.

Dydd Iau 19 Hydref 2023 – 6 – 7:30yh – Ar-lein (Microsoft Teams)