Noson Wybodaeth

13 Gorffennaf 2022
Microsoft Teams | 6.30yh – 8yh 

Meddwl am fabwysiadu ond ddim yn siŵr a yw’n iawn i chi? Yna ymunwch  â  ni ar ein noson wybodaeth i gael gwybod mwy.

Byddwn yn ateb eich cwestiynau am y broses fabwysiadu a’r cymorth sydd ar gael i deuluoedd ar ôl iddynt fabwysiadu.

Mae’r digwyddiad yn anffurfiol gyda gweithwyr cymdeithasol profiadol a mabwysiadwyr cymeradwy yn siarad am eu profiad o’r broses.

Cofrestrwch erbyn dydd Gwener 20 Mai 2022 am 11am