Noson Wybodaeth

4 Mawrth 2021
Microsoft Teams| 6.30yp – 7.30yp

Meddwl am fabwysiadu ond ddim yn siŵr a yw’n iawn i chi? Yna ymunwch  â  ni ar ein noson wybodaeth i gael gwybod mwy.

Byddwn yn ateb eich cwestiynau am y broses fabwysiadu a’r cymorth sydd ar gael i deuluoedd ar ôl iddynt fabwysiadu.

Mae’r digwyddiad yn anffurfiol gyda gweithwyr cymdeithasol profiadol a mabwysiadwyr cymeradwy yn siarad am eu profiad o’r broses.