Croeso i’r gymuned fabwysiadu!

Llongyfarchiadau ar ddod yn rhiant. Mae hwn yn gyfnod cyffrous wrth i chi ddechrau neu ymestyn eich teulu.

Mae’r prosiect Y 1000 Diwrnod Cyntaf yma i chi o ddiwrnod 1, i gynnig help llaw a chlust i wrando gan gymuned ffyniannus o gyd-fabwysiadwyr ledled Cymru.

• Cyngor a chymorth dros y ffôn neu drwy e-bost

• Cyrsiau hyfforddi rhad ac am ddim ar bynciau fel Gwaith Taith Bywyd, Addysg, a Chyswllt

• Diwrnodau teuluol i deuluoedd mabwysiadol

• Grwpiau cymunedol lleol, gan gynnwys grwpiau ‘dyddiau cynnar’

• Cymorth un-i-un yn ystod cyfnod anodd

• Cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau

Yn Adoption UK, rydym yn gwybod pa mor anhygoel y gall bywyd teuluol fod. Gwyddom hefyd ein bod ni i gyd weithiau angen ychydig o gefnogaeth gan fabwysiadwyr eraill sy’n deall. Dewch i ymuno â’r gymuned.

Croeso i’r 1000 Diwrnod Cyntaf.

I ymuno, ewch i https://www.adoptionuk.org/first-1000-days