Eich barn am gymorth mabwysiadu

Mae Sefydliad Gofal Cyhoeddus Prifysgol Brookes Rhydychen wedi’i benodi’n ddiweddar i werthuso effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu ledled Cymru. Rhan allweddol o’r gwerthusiad yw gofyn barn yr holl rieni mabwysiadol am hygyrchedd ac ansawdd cymorth mabwysiadu, gan gynnwys a yw wedi gwella yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac i ba raddau

Bydd y sefydliad yn gofyn am eich barn drwy arolwg (i’w lansio ym mis Hydref eleni) ac, os oes gennych ddiddordeb, drwy gyfweliad dilynol. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn gwbl wirfoddol a byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth am y gwerthusiad a dolen atoch yn yr wythnosau nesaf.