Gwneud rhywbeth positif yn y cyfnod heriol hwn

Mae ein Gweithwyr Cymorth Mabwysiadu wedi bod yn gweithio’n galed yn creu adnoddau newydd i gefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gan fod ysgolion ar gau a theuluoedd yn aros gartref, mae’n bwysig bod gennych adnoddau i’ch cefnogi.

Mae’r tîm wedi creu templed capsiwl amser, er mwyn ysgogi pobl i wneud rhywbeth positif yn y sefyllfa sydd ohoni. Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod heriol ac unigryw i deuluoedd ar hyn o bryd, ac felly, roeddem yn meddwl y byddai creu’r capsiwl amser hwn yn gyfle ichi edrych yn ôl ar rai o’r atgofion, y meddyliau a’r teimladau hapus sydd wedi digwydd yn ystod yr amseroedd hyn, a bydd hefyd yn gyfle i edrych yn ôl ar rai o’r eiliadau arbennig a hwyliog rydych chi wedi’u rhannu.

Mae creu capsiwl amser yn weithgaredd gwych ar gyfer y teulu gan fod modd i bawb gymryd rhan ynddo. Dyma weithgaredd a all dynnu eich meddwl oddi ar eich pryderon bob dydd a gall eich tywys i le ac amser arall. Bydd y capsiwl amser yn ein hannog i feddwl am y gorffennol a’n dyfodol pan fydd y cyfnod cythryblus hwn ar ben ????.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r gweithgaredd hwn! Mae croeso ichi ddefnyddio’r gweithgaredd fel y dymunwch.

Lawrlwythwch y Capsiwl Amser

Os hoffech gael mynediad i Gymorth Mabwysiadu, cysylltwch â ni.

email ebost ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk  Phone Ffon 0300 30 32 505