Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu

Un o’r ffyrdd gorau o ysbrydoli pobl i fabwysiadu yw trwy rannu straeon llwyddiant y rhai sydd wedi bod yno a’i wneud.

Nod Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, podlediad gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw bod yn adnodd addysgiadol sy’n cynnwys grŵp o fabwysiadwyr yn trafod eu profiadau a rennir gyda’i gilydd.

Mae Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mae’n cynnwys 10 mabwysiadwr o bob rhan o Gymru yn trafod pwnc mabwysiadu gwahanol bob wythnos — o’r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu. Mae straeon yn amrywio o fabwysiadwyr o’r un rhyw a mabwysiadwyr sengl i fabwysiadwyr hŷn a mabwysiadwyr brodyr a chwiorydd.

Nid oedd unrhyw un yn adnabod ei gilydd cyn y cyfarfod ond o fewn eiliadau mae fel gwrando ar hen ffrindiau’n siarad. Maen nhw’n chwerthin gyda’i gilydd, maen nhw’n crio gyda’i gilydd.

Mae Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu yn amhrisiadwy p’un a ydych chi eisoes wedi mabwysiadu, yn edrych i ddechrau’r broses neu ddim ond diddordeb mewn gwahanol ffyrdd o gychwyn teulu.

Podlediad

Mae Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, podlediad mabwysiadu cyntaf Cymru gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, yn dilyn taith 10 o fabwysiadwyr gyda phrofiadau gwahanol iawn wedi’u dwyn ynghyd i rannu eu straeon â’i gilydd – o’u camau cyntaf i fabwysiadu i gefnogaeth ôl-fabwysiadu.

Gwrandewch ar y podlediad yma: adoptcymru.com/podlediad

Cofrestrwch ar gyfer gweminar dros ginio i glywed straeon ac awgrymiadau mwy gonest gan fabwysiadwyr a gweithwyr mabwysiadu ledled Cymru https://bit.ly/3d2L2o5.