Strategaethau i Reoli Ymddygiad

6 Mehefin 2024
Zoom | 10yb – 1.30yp

Hyfforddwyr: NATP – National Association of Therapeutic Parents

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i’r rhai sy’n mynychu i ddechrau diwallu anghenion datblygiadol heb eu diwallu mewn plant hŷn â Thrawma Datblygiadol. Byddwn yn canolbwyntio ar ffyrdd/strategaethau ymarferol i ddechrau diwallu’r anghenion hynny a’u cymhwyso. Bydd yr hyfforddwr yn rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i’r mynychwyr ymateb i oedran emosiynol y plentyn gwaeth beth fo’r oedran cronolegol.

**Gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio. Rhowch wybod i’r trefnydd hyfforddiant ymlaen llaw os na allwch fynychu.**