Beth sy’n bod arnaf i?

4 Gorffennaf 2022
Zoom | 10yb – 11yb 

Hyfforddwr

NATP (National Association of Therapeutic Parents)

Mae rhieni yn aml yn gweld hi’n anodd cael y diagnosis cywir ar gyfer eu plentyn.

Sut mae rhieni’n gwybod mai dyma’r un iawn? Yn aml bydd rhiant yn teimlo bod rhywbeth mwy difrifol o’i le, ond mae hyn wedi’i leihau, ac yn aml gall gymryd amser hir iawn i weld yr ymgynghorydd cywir neu gael diagnosis ffurfiol/cywir.

Ymunwch â ni wrth i ni eich cefnogi i wneud synnwyr o’r holl gyflyrau gwahanol y mae plant yn cael eu labelu â nhw a sut y gall Rhianta Therapiwtig gefnogi’r ymddygiadau y maent yn eu harddangos, hefyd sut y gall diagnosis ddatgloi cefnogaeth a gwell dealltwriaeth gan eraill o pam mae eich plentyn yn gwneud y pethau y gwnant.

**Gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio