Goroesi mewn Perthynas Pâr fel Rhieni Therapiwtig

2 Gorffennaf 2024
Zoom | 10yb – 11yp

Hyfforddwyr: NATP – National Association of Therapeutic Parents

A yw eich perthynas dan straen oherwydd magu plentyn sydd wedi’i heffeithio gan drawma?

Ydych chi’n cael trafferth cyfathrebu?

Ydych chi’n dymuno bod pethau’n wahanol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Bydd y gweminar hwn yn helpu cyplau rhianta therapiwtig i gadw a gwella eu perthynas.

**Gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio. Rhowch wybod i’r trefnydd hyfforddiant ymlaen llaw os na allwch fynychu.**