Rhianta Brodyr a Chwiorydd

29 Ionawr 2024
Zoom | 10 – 11yb

Hyfforddwr: NATP – National Association of Therapeutic Parents

Gall magu plant fod yn weithred jyglo go iawn!

Yn ystod y gweminar hwn byddwn yn datblygu strategaethau ar gyfer rheoli grwpiau o frodyr a chwiorydd (mawr neu fach, brodyr a chwiorydd llawn neu gymysg, geni neu fabwysiadu/maethu/SGO).

  • Byddwn yn archwilio:
  • Rhianta
  • Bondiau Trawma
  • Ymryson Brodyr a Chwiorydd
  • Rheoli Anghenion Gwahanol

**gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio**