Pa fath o Archarwr ydych chi?

Plant yw’r arwyr di-glod o’r Pandemig Coronafeirws. A allwch chi ddangos i ni sut fyddech chi’n portreadu eich hun fel Archarwr? Pa fath o Archarwr yr hoffech chi fod?

Gallwch wneud hyn trwy wneud llun, paentiad, gludwaith, comic, ffilm fer neu drwy ffotograffiaeth. Efallai y byddai’n well gennych chi ddangos i ni trwy greu model 3D gan ddefnyddio deunyddiau cymysg, toes chwarae neu glai. Fe allech chi hyd yn oed greu eich gwisg eich hun neu wneud pyped gan ddefnyddio gwahanol ddefnyddiau.

Grwpiau Oedran

 • Dan 4 oed
 • 4 – 7 oed
 • 8 – 11 oed
 • 12 – 15 oed
 • 16 – 18 oed

Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn taleb 10 punt.

Gwobrau

Bydd enillwyr o bob grŵp oedran yn ennill mynediad diwrnod i atyniad o’u dewis.

Dyddiad Cau

Dydd Gwener, 2il Gorffennaf 2021

I gystadlu, cwblhewch ffurflen gais ac anfonwch eich gwaith atom yn electronig trwy ein gwefan.

 Canllawiau a rheolau

 • Un ymgais yn unig fesul plentyn/person ifanc.
 • Rhaid cyflwyno’r gwaith erbyn 5yp ar ddydd Gwener yr 2il o Orffennaf 2021. Anfonwch eich gwaith drwy un o’r fformatau canlynol: pdf, jpeg, doc, mp3, m4a, mp4, wmv neu avi.
 • Rhaid i bob darn o waith gael ei wneud gan y plentyn neu’r person ifanc yn unig.
 • Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn taleb gwerth 10 punt. Rhaid darparu cyfeiriad ar y ffurflen ymgeisydd.
 • Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis gan banel o feirniaid a’u cyhoeddi ar y 23ain o Orffennaf 2021.
 • Bydd enillwyr yn derbyn eu gwobrau yn fuan ar ôl y 23ain o Orffennaf 2021.

Pa fath o Archarwr ydych chi?

"*" indicates required fields

Cyfeiriad*
Caniatâd
Hoffem arddangos gwaith eich plentyn ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol yn ogystal ag yn ein seremoni Dathlu Gwaith Taith Bywyd yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2021. Byddwn yn anhysbysu unrhyw fanylion personol a ddangosir yn y gwaith. Ticiwch y blwch/blychau perthnasol isod os ydych yn caniatáu hyn. Rwyf yn caniatáu Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru i arddangos gwaith fy mhlentyn:
Max. file size: 100 MB.