Bwclwch i Fyny ac Arhoswch am y Reid: Rhianta plant yn eu harddegau

22 Mai 2024
Zoom | 10yb – 2yp

Hyfforddwraig: Joan Hunt

Mae blynyddoedd yr arddegau yn gyfnod o newid mawr i unrhyw berson ifanc ond eto i’r rhai sydd wedi profi trawma, cam-drin a cholled mae heriau sylweddol i’w llywio. Mae’r hyfforddiant hwn yn ceisio dod â dealltwriaeth o oblygiadau hanes personol person ifanc, datblygiad ymennydd pobl ifanc yn eu harddegau ac effaith cam-drin a thrawma ar eu hymddygiad cyflwyno. Ei nod yw rhoi’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen ar ofalwyr a rhieni i gefnogi a llywio’r teulu a’r person ifanc yn ystod y cyfnod hollbwysig hwn o ddatblygiad.