Amser Gwely a Chysgu

30 Ebrill 2024
Zoom | 10yb – 11yb

Hyfforddwyr: NATP – National Association of Therapeutic Parents

Ydy’ch plentyn yn gwrthod mynd i’r gwely neu’n codi dro ar ôl tro?

A yw eich plentyn yn wrthwynebol iawn ac yn herfeiddiol yn ystod amser gwely?

Ydy’ch plentyn yn ymddangos yn ofnus o gael ei adael ar ei ben ei hun?

A yw ymddygiad eich plentyn yn gwaethygu o gwmpas amser gwely neu’n ymddangos fel pe
bai wedi’i ddadreoleiddio?

A yw hyn yn bwydo i mewn i’ch amser eich hun i ailwefru’ch batris?

Gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio. Rhowch wybod i’r trefnydd hyfforddiant ymlaen llaw os na allwch fynychu.