2 Swydd Wag – Aelod Annibynnol Panel

Cyfle i ymuno â phanel Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru fel aelod annibynnol – 2 swydd wag

A yw Mabwysiadu wedi cyffwrdd â’ch bywyd? Os felly, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn bod yn Aelod o’r Panel Annibynnol am 1 diwrnod y mis.

Mae Cyngor Sir Powys am benodi aelod annibynnol i Gyd-Banel Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru am gyfnod o bedair blynedd.

Mae’r Panel Mabwysiadu yn gwneud argymhellion am ba mor addas yw unigolion neu gyplau i fabwysiadu plentyn ac yn gwneud argymhellion ar gyfer paru plant sydd â chynllun mabwysiadu a darpar fabwysiadwyr.

Rhaid i chi fod yn gyfrifol, yn ddibynadwy, ac yn gallu darllen ac dehongli llawer iawn o wybodaeth ysgrifenedig gynhwysfawr. Dylai bod gennych brofiad personol o fabwysiadu ac er bod y Panel Mabwysiadu yn cael ei gynnal ar-lein ar hyn o bryd, bydd angen gallu teithio i Baneli Mabwysiadu yn Llandrindod ac Aberhonddu. Rhoddir taliad o £150 ar gyfer pob cyfarfod o’r panel Mabwysiadu i gynnwys amser darllen a phresenoldeb ar y panel.

Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch Claire Phillips, Rheolwr y Tîm Mabwysiadu (Powys) claire.phillips@powys.gov.uk a bydd yn trefnu trafodaeth anffurfiol a fydd yn cael ei dilyn gan gyfweliad.

Dyddiad cau 30.11.2020                                      

Mae’r penodiad yn destun cyfweliad