Cyswllt – Beth mae’n ei olygu?

21 March 2024
Zoom | 6.30 – 9yh

Hyfforddwr: Adoption UK

Mae’r cwrs yn darparu cyfleoedd i fabwysiadwyr fyfyrio ar y manteision a’r risgiau sy’n gysylltiedig â chyswllt. 

Rhoddir cyfle i gyfranogwyr feddwl pwy allai fod yn arwyddocaol i’w plentyn ddod i gysylltiad â nhw a sut y gallai hyn ddigwydd. 

Bydd y cyfranogwyr yn trafod sut i gefnogi plentyn drwy’r broses ac yn myfyrio ar eu teimladau eu hunain ynghylch cyswllt.