Cystadleuaeth Eich Bywyd – Eich Taith

 

Cystadleuaeth Eich Bywyd - Eich Taith

A allai eich plentyn ddweud wrthym am ei daith i bwy ydyw heddiw?

Cyflwynwch waith creadigol eich plentyn yng nghystadleuaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru i dderbyn taleb 20 punt o Waterstones yn ogystal â’r cyfle i ennill naill a’i hamper celf a chrefft, camera digidol neu docyn diwrnod i atyniad lleol.

Mae pob un ohonon ni’n cael ein siapio gan bobl, digwyddiadau a lleoedd yn ein bywydau, yn debyg i jig-so. Dywedwch wrthym am eich taith i bwy ydych chi heddiw, pa gwestiynau a ofynnwyd gennych a’r hyn yr oeddech am ei wybod i ddeall pwy ydych.

Cystadleuaeth Eich Bywyd – Eich Taith

Cystadleuaeth Eich Bywyd – Eich Taith

  • Hoffem ddefnyddio rhywfaint o gynnwys y gwaith yn yr hyfforddiant a ddarparwn ar gyfer mabwysiadwyr a chydweithwyr, yn ogystal ag ar ein gwefan/cyfrif Trydar i godi ymwybyddiaeth o waith taith bywyd. Byddwn yn anhysbysu unrhyw gynnwys sy'n cael ei ddefnyddio. Ticiwch y blwch/blychau perthnasol isod os nad ydych yn caniatáu hyn.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, jpeg, pdf, pub, doc, mp3, m4a, mp4, wmv, avi.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Canllawiau a rheolau
• Un ymgais yn unig fesul plentyn/person ifanc.
• Rhaid cyflwyno’r gwaith erbyn 5yp ar ddydd Gwener y 12fed o Fehefin 2020. Anfonwch eich gwaith drwy ebost ac yn un o’r fformatau canlynol: pdf, jpeg, pub, doc, mp3, m4a, mp4, wmv neu avi.
• Rhaid i bob darn o waith gael ei wneud gan y plentyn neu’r person ifanc yn unig.
• Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn taleb gwerth 20 punt o Waterstones. Rhaid darparu cyfeiriad.
• Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis gan banel o feirniaid a’u cyhoeddi ar y 10fed o Orffennaf 2020.
• Bydd enillwyr yn derbyn eu gwobrau yn fuan ar ôl y 10fed o Orffennaf a thystysgrif yn ystod y seremoni wobrwyo.

Taflen Ymgeisydd Eich Bywyd – Eich Taith 2020