Yr Ochr Cyferbyniol o’r Un Geiniog

27 Mai 2021
Zoom | 6.30yh – 9yh  

Hyfforddwr: Sarah Davys-Jones – Therapydd Galwedigaethol Plant, wedi’i hyfforddi a’i oruchwylio yn SDD (Seicotherapi Datblygiadol Dyadig).

Mae Sarah wedi’i hyfforddi mewn Therapi Integreiddio Synhwyraidd a dull Amser Llawr DIR. (Dull Datblygiadol, Unigol a Pherthynas). Mae Sarah hefyd yn rhiant mabwysiadol.

I bwy? 

Darpar Rieni Mabwysiadol a Rhieni Mabwysiadol.

Beth yw’r amcanion? 

Bydd y gweithdy hwn yn darparu cyfleoedd i siarad am y cysylltiadau rhwng materion synhwyraidd ac    emosiynol ar gyfer plant mabwysiedig, a sut y gall datblygu perthnasoedd a defnyddio chwarae cysylltiedig helpu datblygiad plentyn. Mae Sarah yn defnyddio’r dull o gyfuno sgiliau bywyd beunyddiol swyddogaethol, chwarae, y celfyddydau a chreadigrwydd i gefnogi teuluoedd i adeiladu perthnasoedd pan all pethau deimlo’n “sownd”.