Yr Arddegau

31 Ionawr 2024
Zoom | 6.30 – 9yh

Hyfforddwr: Adoption UK

Mae’r cwrs yn rhoi lle i gyfranogwyr fyfyrio ar ddatblygiad ymennydd yr arddegau, y glasoed a’r effaith ar ymddygiad.

Byddwn yn ystyried rhai ymddygiadau peryglus yng nghyd-destun datblygiad pobl ifanc yn eu harddegau ac yn archwilio sgiliau cyfathrebu a syniadau y gellir eu defnyddio i gynnal perthnasoedd.

Bydd amser i ganolbwyntio ar bwysigrwydd hunaniaeth, datblygiad cymdeithasol a chyflwyniad yn y glasoed ac edrych ar rai ffynonellau cymorth ymarferol ar gyfer materion mwy cymhleth.