Yn ôl i’r Ysgol

24 Awst 2022
Zoom | 10yb – 11yb 

Hyfforddwr

NATP (National Association of Therapeutic Parents)

Mae dychwelyd i’r ysgol yn mynd i fod yn anodd i rieni a phlant fel ei gilydd. Bydd y gweminar hwn yn eich galluogi i:

  • Paratoi eich plentyn ar gyfer dychwelyd/dechrau’r ysgol.
  • Leihau neu osgoi pryder gwahanu.
  • Leihau straen yn ystod y diwrnod ysgol.
  • Leihau straen wrth ddod allan o’r ysgol.
  • Weithio gyda’r ysgol.
  • Sefydlu lle diogel/person diogel i’ch plentyn.
  • Fel bob amser, byddwn yn eich atgoffa ble i ddod o hyd i help os oes gennych chi faterion ysgol benodol neu gymhleth.

**Gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio