Ymlyniad – Cuddio a Chamgyffred

30 Tachwedd 2023
Zoom | 10yb – 1yp

Hyfforddwr: ACEduation

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr wedi edrych ar:

•              Beth yw tiwnio emosiynol a pham ei fod yn bwysig?

•              Beth yw ymddiriedaeth wedi’i rhwystro a sut mae’n datblygu?

•              Cywilydd gwenwynig – effaith ar ymdeimlad plentyn o’i hun ac ymddygiad

•              Yn ddiogel i gael eich gweld? – Anghenion cudd a mynegwyd a dulliau camweithredol a ddysgwyd o geisio diwallu anghenion.