Teimlo’n fwy Niferus: Rhianta Brodyr a Chwiorydd

7 Gorffennaf 2022
Zoom | 10yb – 2yp 

Hyfforddwr

Joan Hunt – Ymgynghorydd Hyfforddi Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol. Mae Joan yn gyn Ymgynghorydd Hyfforddwr BAAF, Gweithiwr Cymdeithasol, Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu, Cadeirydd Panel, Cadeirydd Amhariad, yn Rhiant a Gofalwr Maeth ac yn cymhwyso ei phrofiad personol a phroffesiynol i’w hyfforddiant gyda ffocws cryf ar Brofiad Byw Plentyn.

Pwy ddylai fynychu?

Bydd yr hyfforddiant hwn yn berthnasol i rieni mabwysiadol sy’n gofalu am grwpiau brawd a chwaer, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi yn y dasg hon.

Beth yw’r amcanion?

Erbyn diwedd y gweithdy, bydd cyfranogwyr wedi:

  • Deall sut mae profiadau blynyddoedd cynnar y plentyn wedi llunio cyd-destun y teulu
  • Ystyried dynameg brawd neu chwaer yng nghyd-destun profiad bywyd plentyn.
  • Ystyried y ffordd orau o reoli anghenion cystadleuol grŵp o frodyr a chwiorydd a chyflwyno ymddygiad
  • Ystyried gwahanol wasanaethau therapiwtig ac a fyddant yn siwtio chi a’ch teulu