Seminar Gwaith Taith Bywyd

24 Tachwedd 2020
Microsoft Teams| 10.30 – 11.30yb

I ddarpar fabwysiadwyr yn unig

Hyfforddwraig – Siân Gibbon

Erbyn diwedd y seminar hwn bydd ddarpar fabwysiadwyr wedi:

  • Derbyn dealltwriaeth bellach ar bwysigrwydd Gwaith Taith Bywyd a sut y gall helpu plant a phobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu.
  • Archwilio eu rôl o fewn Gwaith Taith Bywyd.
  • Nodi ffyrdd y gallant gael trafodaethau gyda’u plentyn/plant am eu gorffennol, y presennol a’r dyfodol.
  • Cael cyfleoedd i ofyn cwestiynau a chlywed rhai awgrymiadau ymarferol i helpu plant i ddeall eu cefndir a hybu ymdeimlad cadarnhaol o hunaniaeth.