Seminar Gwaith Taith Bywyd – I Ddarpar Fabwysiadwyr yn unig

30 Tachwedd 2021
Microsoft Teams | 10yb – 11.30yb 

Erbyn diwedd y seminar hwn bydd ddarpar fabwysiadwyr wedi: 

  • Derbyn gwybodaeth a dealltwriaeth bellach ar bwysigrwydd Gwaith Taith Bywyd a sut y gall helpu plant a phobl ifanc wedi’u mabwysiadu. 
  • Archwilio eu rôl o fewn Gwaith Taith Bywyd. 
  • Nodi ffyrdd y gallant gael trafodaethau gyda’u plentyn/plant am eu gorffennol, y presennol a’r dyfodol. 
  • Cael cyfleoedd i ofyn cwestiynau a chlywed rhai awgrymiadau ymarferol i helpu plant i ddeall eu cefndir a hybu ymdeimlad ca-darnhaol o hunaniaeth.