Seminar Gwaith Taith Bywyd

21 March 2024
Microsoft Teams | 10yb – 12yp

Hyfforddwraig: Sian Gibbon –  Cydlynydd Gwaith Taith Bywyd, Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

**Mae’r cwrs hwn ar gyfer ddarpar fabwysiadwyr yn unig**

Beth yw’r amcanion? 

Erbyn diwedd y seminar hwn bydd ddarpar fabwysiadwyr wedi: 

• Derbyn gwybodaeth a dealltwriaeth bellach ar bwysigrwydd Gwaith Taith Bywyd a sut y gall helpu plant a phobl ifanc wedi’u mabwysiadu. 

• Archwilio eu rôl o fewn Gwaith Taith Bywyd. 

• Nodi ffyrdd y gallant gael trafodaethau gyda’u plentyn/plant am eu gorffennol, y presennol a’r dyfodol. 

• Cael cyfleoedd i ofyn cwestiynau a chlywed rhai awgrymiadau ymarferol i helpu plant i ddeall eu cefndir a hybu ymdeimlad ca-darnhaol o hunaniaeth.