Rhianta Therapiwtig – PACE mewn bywyd go iawn

13 Chwefror 2024
Zoom | 10yb – 1yp

Hyfforddwr: NATP (National Association of Therapeutic Parents) 

Nod y cwrs hwn yw rhannu gwybodaeth am ymddygiadau cymhleth y plant rydym yn gofalu amdanynt. Bydd pob mynychwr yn cael yr offer i weithredu P.A.C.E. a bydd yn cael strategaethau bywyd go iawn ymarferol. Bydd y cwrs hwn yn helpu i ddatrys problemau perthnasoedd cymhleth rhwng rhieni a gweithwyr proffesiynol cynorthwyol sy’n codi’n aml wrth ofalu am blant â Thrawma Datblygiadol. Mae’r cwrs hwn hefyd yn anelu at wella cyfathrebu, empathi a dealltwriaeth. 

**gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio**