Materion Bwyd y Galon Llwyglyd

21 Hydref 2021
Zoom | 10yb – 11yb 

Bydd y cwrs hwn yn helpu pob rhiant i ddeall materion sy’n ymwneud â bwyd. Byddwn yn edrych ar achosion materion yn ymwneud â bwyd ac yn darparu strategaethau i helpu i reoli materion sy’n ymwneud â bwyd, gan gynnwys:

  • Caethiwed Siwgr
  • Casglu Bwyd
  • Cymryd (Dwyn) Bwyd
  • Gwrthod Bwyd/Prydau
  • Bwyta’n Ffyslyd/Araf