Helpu’ch plentyn mabwysiedig i ymdopi yn yr ysgol

8 Medi 2022
Zoom | 6:30yh – 9yh 

Hyfforddwr

Julie Moseley – Adoption UK 

Beth yw’r amcanion? 

Bydd y cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i: 

  • Edrych ar sut i gefnogi eu plant trwy’r nifer o drawsnewidiadau sy’n digwydd yn yr ysgol. 
  • Ystyried teimladau plant a sut maen nhw’n eu dangos. 
  • Ganolbwyntio ar y pwysigrwydd o gynllunio ymlaen llaw, siarad â phlant a defnyddio llawer o awgrymiadau 

ymarferol i gefnogi trawsnewidiadau  y rhai mawr (e.e. o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd) a’r rhai bach

(e.e. o’r cartref i’r ysgol bob bore neu o’r ystafell ddosbarth i’r ystafell ddosbarth). 

  • Ddysgu am y datblygiadau newydd sydd ar y gweill ar gyfer ysgolion yng Nghymru 
  • Siarad am bryderon a allai fod ganddynt ac eisiau eu rhannu gyda’r grŵp.