Helpu’ch plentyn mabwysiedig i ymdopi yn yr ysgol

16 Mawrth 2021
Zoom | 10.00yb – 12.30yp

Hyfforddwraig: Julie Moseley – Adoption UK 

I bwy? 

Rhieni Mabwysiadol a

Beth yw’r amcanion? 

Bydd y cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i: 

  • Edrych ar sut i gefnogi eu plant trwy’r nifer o drawsnewidiadau sy’n digwydd yn yr ysgol. 
  • Ystyried teimladau plant a sut maen nhw’n eu dangos. 
  • Ganolbwyntio ar y pwysigrwydd o gynllunio ymlaen llaw, siarad â phlant a defnyddio llawer o awgrymiadau ymarferol i gefnogi trawsnewidiadau – y rhai mawr (e.e. o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd) a’r rhai bach (e.e. o’r cartref i’r ysgol bob bore neu o’r ystafell ddosbarth i’r ystafell ddosbarth). 
  • Ddysgu am y datblygiadau newydd sydd ar y gweill ar gyfer ysgolion yng Nghymru 
  • Siarad am bryderon a allai fod ganddynt ac eisiau eu rhannu gyda’r grŵp. 

Pan wnewch chi fwcio lle ar y cwrs hwn, cofiwch gyflwyno unrhyw gwestiynau yr hoffech eu cynnwys yn ystod y sesiwn.