Gweminar Ymddygiadau Rhywiol

5 Mai 2021
Zoom | 9.30yb – 11yb  

Hyfforddwr: Kate Cairns – Kate Cairns Associates

I bwy? 

Darpar Rieni Mabwysiadol, Rhieni Mabwysiadol, Gofalwyr Maeth a Gweithwyr Proffesiynol Gwaith Cymdeithasol

Beth yw’r amcanion? 

Bydd y gweminar hon yn galluogi cyfranogwyr i:

  • Ddeall yr effaith o drawma rhywiol ar blant a phobl ifanc
  • Ddysgu am yr effeithiau hir dymor a thymor byr o drawma rhywiol gan gynnwys yr effaith ar feddyliau, teimladau ac ymddygiad
  • Ddeall am y materion allweddol o fyw neu weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi profi trawma rhywiol neu sy’n dangos ymddygiadau rhywiol.
  • Gael cyfleoedd i ymarfer a datblygu’r sgiliau er mwyn gweithio’n effeithiol ac yn ddiogel gyda phlant a phobl ifanc sy’n dangos ymddygiadau rhywiol.