Goroesi’r Gwyliau

6 Gorffennaf 2022
Zoom | 10yb – 11yb 

Hyfforddwr

NATP (National Association of Therapeutic Parents)

Gall Gwyliau’r Haf a’r Nadolig beri straen i rieni therapiwtig a’u plant.

Mae’r set o dri fideo byr addysgiadol yma yn rhoi strategaethau i rieni a gofalwyr;

  • Rheoli straen diwedd tymor pan fydd arferion yn newid
  • Helpu i reoli gwyliau ysgol hir
  • Cael gwyliau teulu mwy llwyddiannus a llai straenog.

**Gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio