Dynion mewn Mabwysiadu

5 Rhagfyr 2023
Zoom | 6 – 9yh

Hyfforddwr: ACEducation

Erbyn diwedd y cwrs bydd mynychwyr wedi:

  • Nodi manteision bod dynion yn rhan o unrhyw deulu sydd â phlant
  • Ystyried yr heriau y gall dynion eu hwynebu mewn rôl ofalu
  • Rhannu arfer da ynghylch atebion ar gyfer rhai o’r heriau hyn. 
  • Ystyried gofalwr mwy diogel a rheoli honiadau yng nghyd-destun gofalwyr gwrywaidd
  • Nodi’r sgiliau y maent yn cyflwyno I’r rôl hon.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer mabwysiadwyr ar unrhyw adeg ac ar gyfer pob rhyw sydd eisiau dysgu mwy am rôl y gwryw ym Mabwysiadu.