Diogelwch ar y rhyngrwyd

03 Chwefror 2021
Microsoft Teams | 10.30yb – 11.30yb

Hyfforddwr: DC Gareth Jordan – Heddlu Dyfed Powys 

I bwy? 

Rhieni Mabwysiadol, Gofalwyr Maeth a Gweithwyr Proffesiynol Gwaith Cymdeithasol.  

Beth yw’r amcanion? 

Bydd y cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i: 

  • Ennyn gwybodaeth am yr ystod o risg sy’n gysylltiedig â defnyddio’r rhyngrwyd a ffonau symudol.  
  • Ddeall y defnydd o Dechnolegau Rhwydwaith Cymdeithasol gan blant a phobl ifanc. 
  • Wybod sut i ddechrau amddiffyn plant a phobl ifanc rhag risgiau Rhwydweithio Cymdeithasol. 

Sut y bydd y cwrs yn gwneud gwahaniaeth? 

Erbyn diwedd y cwrs bydd gan gyfranogwyr fwy o ymwybyddiaeth o heriau’r rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol a sut i ymdopi gyda’r rhain.