Deall yr Ymennydd yn yr Arddegau

15 Tachwedd 2021
Zoom | 10yb – 1yp 

Byddwn yn rhoi dealltwriaeth glir o ddatblygiad ymennydd yr arddegau.

Bydd yr hyfforddwr yn cynorthwyo’r cyfranogwyr i gydnabod sut mae ymennydd yr arddegau yn effeithio ar bethau fel trefniadaeth wael a rheolaeth cymhelliad. Fel grŵp byddwn yn adolygu’r heriau i’r pobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi’u trawmateiddio a’u teuluoedd hefyd.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfleoedd i’r cyfranogwyr drafod a datblygu strategaethau.