Deall a Rheoli Materion Cysylltiedig â Bwyd mewn Plant wedi’u Trawmateiddio

4 Mawrth 2024
Zoom | 10yb – 1yp

Hyfforddwr: NATP – National Association of Therapeutic Parents

Bydd y cwrs hwn yn helpu pob rhiant i ddeall materion sy’n ymwneud â bwyd, gan gynnwys nodi gwahanol fathau o anhwylderau bwyta.

Byddwn yn edrych ar achosion materion sy’n ymwneud â bwyd ac yn darparu strategaethau i helpu i reoli materion sy’n ymwneud â bwyd ac anhwylderau bwyta.

**gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio**