Pobl Ifanc ar Gyfryngau Cymdeithasol

1 March 2024
Zoom | 10 – 11yb

Hyfforddwr: NATP – National Association of Therapeutic Parents

Byddwn yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol o safbwynt rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau.

Mae’n bwysig iawn cofio bod dwy ochr a bod gan y ddau ddilysrwydd cyfartal.

Mae rhieni eisiau cadw eu harddegau yn ddiogel a gosod cyfyngiadau ar dechnoleg tra bod pobl ifanc am i rieni ymddiried ynddynt.

Mae pobl ifanc yn smart a byddant yn dod o hyd i ffyrdd o gwmpas y cyfyngiadau, mae fel gêm iddynt, mae angen i rieni weithio gyda’u harddegau.

**gall y rhai na allant ddod yn bersonol gael dolen mynediad 7 diwrnod â chyfyngiad amser i’r weminar wedi’i recordio**