Deall a Reoli Sbardunau yn Therapiwtig

12 Tachwedd 2021
Zoom | 10yb – 1yp 

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar bwysigrwydd deall a rheoli sbardunau sydd ynom ein hunain a’r plant yr ydym yn gofalu amdanynt.

Bydd y cwrs hwn yn:

  • Nodi beth yw sbardunau a sut maen nhw’n cael eu grwpio mewn i fyd-eang a phersonol.
  • Nodi beth sy’n eu hachosi nhw a’u heffeithiau arnom ni ac eraill.
  • Y rhesymau corfforol drostynt a sut mae hynny’n effeithio ar ein hymatebion.
  • Siarad yn adweithiol yn erbyn empathi
  • Beth yw gwrthdaro yn gyffredinol / personol?
  • Nodi ein sbardunau personol a’u heffeithiau.
  • Sut i nodi sbardunau mewn eraill ac effeithiau corfforol posibl y rhain
  • Sut i gynnal cydbwysedd emosiynol i leihau gwaethygu.
  • Rhoi strategaethau ymarferol i reoli ein sbardunau ein hunain ac eraill yn Therapiwtig.
  • Rhoi strategaethau empathig i reoli atgyweirio a chymodi i wella’r sefyllfa wrth symud ymlaen.