Cyflwyniad i Rianta gyda PACE

22 Hydref 2021
Zoom | 10yb – 3yp 

Bydd y gweithdy hwn yn galluogi rhieni mabwysiadol i ddechrau datblygu dealltwriaeth o:

  • Sut mae trawma ac aflonyddwch cynnar yn effeithio ar ymlyniad ac yn dylanwadu ar berthnasoedd, emosiynau ac ymddygiad
  • Sut i helpu plant sydd wedi cael dechrau anodd mewn bywyd trwy ddarparu rhianta sy’n canolbwyntio ar ymlyniad.
  • Nodweddion sylfaenol y math hwn o rianta a thrwy agwedd sylfaenol PACE (chwareusrwydd, derbyn, chwilfrydedd ac empathi) a darpariaeth o strwythur ac arferion, diogelwch emosiynol, adeiladu perthnasoedd, cysylltu ac atgyweirio
  • Pa mor bwysig yw hunanofal a myfyrio wrth gynnal cysylltiadau, yn enwedig pan fydd y plant yn cael trafferth.