Cyflwyniad i FASD

27 Medi 2022
Ms Teams | 10:30yb – 11:30yb 

Hyfforddwr

Catherine Griffiths – FASD Cymru

Bydd y cwrs yn galluogi mabwysiadwyr i ddarganfod mwy am Anhwylder Sbectrwm Alcohol y Ffetws (FASD) a pha mor gyffredin ydyw yn y DU. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys sut mae alcohol yn newid datblygiad y ffetws a sut mae dysgu ac ymddygiad yr unigolyn yn cael eu heffeithio o ganlyniad. Bydd rhai strategaethau defnyddiol ar gyfer y cartref a’r ysgol yn cael eu trafod, ynghyd â gorgyffwrdd â mathau eraill o niwro-amrywiaeth, gan gynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistig ac Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD). 

Adborth o’r Cwrs

“Cwrs mor ddiddorol. Byr ond llawn gwybodaeth. Mae cael hyfforddwr sydd â phrofiadau uniongyrchol o fyw gyda pherson ifanc â’r anhwylder yn ei wneud yn real iawn.” – Rhiant Mabwysiadol, Canolbarth a Gorllewin Cymru