Cael sgyrsiau anodd gyda’ch plentyn mabwysiedig

19 Medi 2022
Zoom | 6:30yh – 9yh 

Hyfforddwr

Philippa Williams – Adoption UK

Beth yw’r amcanion? 

Mae rhieni mabwysiadol sydd wedi mynychu cyrsiau hyfforddi Adoption UK ar Waith Taith Bywyd a Chyswllt yn aml yn gofyn sut i gael sgyrsiau anodd gydâ’u plant, yn enwedig am y profiadau a’r ymddygiad trawmatig a arweiniodd at blant i fethu â byw gyda rhieni biolegol, aelodau o’r teulu genedigol neu gofalwyr maeth. Nod y sesiwn hon yw mynd i’r afael â’r materion hyn yn fwy manwl a chanolbwyntio ar sut y gallwn ddechrau siarad am y pynciau anodd iawn hyn o oedran cynnar iawn.

Bydd y cwrs hwn hefyd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr siarad am y canlynol: 

  • Beth i’w rannu gyda’ch teulu a’ch ffrindiau 
  • Helpu plant i siarad â’u cyfoedion am gael eu mabwysiadu 
  • Helpu plant i ddeall sut mae ein hymennydd yn gweithio