9 Tachwedd 2020

Anhwylder Syndrom Alcohol y Ffetws
Microsoft Teams | 10.30yb – 12.00yp

Hyfforddwraig: Catherine Griffiths – FASD Cymru

Bydd y gweithdy hwn yn helpu cyfranogwyr i:

  • Wella eu dealltwriaeth o Syndrom Alcohol y Ffetws
  • Ddysgu sut mae Syndrom Alcohol y Ffetws yn effeithio ar ddatblygiad plentyn
  • Ddysgu beth y gallant ei wneud i helpu plant sydd â Syndrom Alcohol y Ffetws