6 Tachwedd 2020

Llythyron yn ddiweddarach mewn bywyd
Microsoft Teams | 10.00yb – 12.30yp

Hyfforddwr: Annamarie Fawsitt – Hyfforddwraig Annibynnol

Bydd y sesiwn hon yn helpu cyfranogwyr i:

  • Ystyried diben Llythyrau Bywyd Diweddarach
  • Ddysgu am fframwaith cyfreithiol a chyfrifoldebau’r Awdurdod Lleol
  • Ystyried pryd, a sut i rannu’r llythyr gyda’u plentyn