5 Tachwedd 2020

Chwarae ar sail perthynas
Microsoft Teams | 11.00yb – 1.00yp

Hyfforddwr: Louise England a Janine Griffiths – Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr wedi:

  • Dysgu am gefndir chwarae therapiwtig gyda phlant
  • Ymarfer technegau chwarae therapiwtig
  • Archwilio sut y gall chwarae gweithredol helpu i adeiladu bondiau ymlyniad