Llythyron yn ddiweddarach mewn bywyd

4 Rhagfyr 2020
Microsoft Teams| 10.00yb – 12.30yp

Hyfforddwr: Annamarie Fawsitt – Hyfforddwraig Annibynnol

Bydd y sesiwn hon yn helpu cyfranogwyr i:

• Ystyried diben Llythyrau Bywyd Diweddarach

• Ddysgu am fframwaith cyfreithiol a chyfrifoldebau’r Awdurdod Lleol

• Ystyried pryd, a sut i rannu’r llythyr gyda’u plentyn